Advertentie
Advertentie

Sociaal passief FN vreet Her-Fic verder uit

(tijd) - Her-Fic, het restant - zeg maar het loodzware sociale passief - van de voormalige wapenfabrikant FN, maakt voor de eerste helft van het boekjaar 1994 een verlies na belastingen bekend van 81 miljoen frank tegenover een verlies van 41 miljoen over dezelfde periode vorig boekjaar. Als er zich geen onverwachte zaken meer voordoen, dan zal het verlies nog eens verdubbelen tegen het einde van het boekjaar.De raad van bestuur van het nog steeds beurgenoteerde Her-Fic wijst erop dat de opbrengst uit de gewone bedrijfsoefening van de vennootschap momenteel zo goed als onbestaand is. Het nettoverlies van 81 miljoen frank over het eerste halfjaar vloeit voornamelijk voort uit de regelmatige herkapitalizatie van de voorziening voor de bruggepensioneerden van FN en een heraanpassing ten belope van 46 miljoen frank van de vordering van het fonds voor de schadeloosstelling van ontslagen werknemers in geval van bedrijfssluiting.