Advertentie
Advertentie

Sociaal statuut zelfstandigen stevent af op deficit

(tijd) - Het saldo van het sociaal statuut van de zelfstandigen duikt in 2002 bij een ongewijzigd beleid in de rode cijfers. De gecumuleerde reserves zakken bovendien vanaf 2004 onder het noodzakelijk werkkapitaal van 8 miljard frank. Dat blijkt uit de meerjarenplanning van het Algemeen Beheerscomité. Het Comité dringt aan op duidelijkheid over de financiering van de verbeteringen aan het sociaal statuut.