'Sociaal vangnet in Rusland vertoont te veel en te grote gaten'

GENEVE (tijd) - 'De verdeling van de rijkdom is genegeerd in de rush naar een vrije-marktekonomie. Een belangrijke vraag voor de komende jaren is, of er voldoende aandacht zal zijn voor de verliezers in de hervorming. Zoniet wordt de hervorming zelf bedreigd. Daarnaast is er natuurlijk een moreel argument, je mag die enorme sociale wantoestanden niet laten duren.' Dit zegt Guy Standing, direkteur Centraal- en Oost-Europa van de Internationale Arbeidsorganizatie.'Centraal- en Oost-Europa' is volgens Guy Standing een koncept dat vervaagt. De diverse landen kennen een sterk verschillende ontwikkeling. Polen, Tsjechië en Hongarije bijvoorbeeld zijn ekonomisch dynamisch. Ze kennen nu enorme sociale problemen, maar ze hebben uitzicht op ekonomische vooruitgang. Het worden volwassen handelspartners.