Advertentie
Advertentie

Sociale bescherming damt armoede in

(tijd) - Een omvangrijk socialezekerheidsstelsel heeft dan wel een hoog prijskaartje, het is een effectieve manier om de armoede te beperken. Want niet zo zeer de efficiëntie waarmee men de middelen verdeelt, wel de omvang van de sociale uitgaven blijkt bepalend voor de omvang van de armoede. Tussen tewerkstelling en armoede is er geen rechtlijnig verband, wel tussen het niveau van de lonen en de armoede.Dat kan men afleiden uit een onderzoek van het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid (CSB), in opdracht van de OESO. Het studiecentrum van CVP-senator Bea Cantillon vond dat de armoede in de westerse industrielanden sterk verschilt. De Verenigde Staten tekenen met 23 procent voor de hoogste armoedegraad, Groot-Brittannië en Canada tellen elk 13 procent armen. België noteert samen met de Scandinavische landen de laagste armoedecijfers.