"Sociale clausules kunnen nu reeds afgedwongen worden'

(tijd) - "In internationale handels- of samenwerkingsakkoorden moeten sociale clausules worden opgenomen'. Dit zegt Willy Peirens zowel in zijn funktie van ACV-voorzitter als in zijn funktie van WVA-voorzitter (Wereldverbond van de Arbeid). Volgens ACV-advizeur Rudi Delarue biedt het internationaal recht wel degelijk mogelijkheden voor de invoering en afdwinging van sociale clausules.