Sociale correctie voor inlevering kinderbijslag is onuitvoerbaar

(tijd) - Een sociale correctie die de regering begin oktober beloofde om de zwakkere sociale groepen tegen de geplande inlevering bij de kinderbijslagen te beschermen blijkt onuitvoerbaar. Dat kwam gisteren aan het licht tijdens een persconferentie waarop Agalev-volksvertegenwoordiger Joos Wauters een alternatief voor het huidige systeem voorstelde dat volgens de groenen heel wat rechtvaardiger en efficiënter is, zonder dat het een frank meer kost.Tijdens het begrotingsconclaaf doorbrak de regering voor de eerste keer het 'taboe' rond de kinderbijslagen. De leeftijdstoeslag voor het eerste kind werd gehalveerd. De tot nu toe op 16-jarige leeftijd toegekende toeslag werd verschoven naar 18 jaar. De regering beloofde wel enkele overgangs- en corrigerende maatregelen. Al toegekende uitkeringen werden niet verlaagd. En de inlevering gold niet voor gezinnen met een bruto inkomen van 550.000 frank of minder (het belastingvrij minimum).