Sociale huisvestingsplannen fors teruggeschroefd

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering heeft haar ambities inzake het urgentieplan voor de bouw van sociale woningen serieus getemperd. In plaats van de in het regeerakkoord voorziene injektie van 30 miljard, zal hooguit 20 miljard gemobilizeerd worden. "Een programma van 30 miljard was budgettair niet haalbaar.' Zo stelde minister van begroting Wivina Demeester gisteren op een persontmoeting, net voor ze de begroting 1992 ging toelichten in de Vlaamse raad.