Advertentie
Advertentie

Sociale huurder moet Nederlands kunnen spreken

(tijd/belga) - Nieuwe huurders van sociale woningen in Vlaanderen moeten Nederlands kennen of leren. Dat staat in de Vlaamse wooncode die de Vlaamse regering gisteren goedkeurde. De gemeentebesturen krijgen ook meer inbreng in het beleid voor sociale woningen. Bij het bouwen van woningen of het bepalen van de doelgroepen kan de gemeente meer rekening houden met de lokale situatie.