Sociale huurders moeten in leefstijlen opgedeeld worden

(tijd) - Om de spanningen in de sociale huisvesting te doen afnemen, moeten de huurders van de complexen een woning kunnen kiezen naargelang hun leefstijl. Tot die conclusie komt de socialistische oud-burgemeester van Antwerpen Bob Cools in zijn doctoraal proefschrift 'Verdraagzaam samenleven in de sociale huisvesting. Een vergelijkend onderzoek: Manchester, Rotterdam, Rijsel, Antwerpen'. Hij verdedigde het gisteren aan de Vrije Universiteit Brussel. Cools pleit voor vier woonmodellen naar leefstijl. Een ervan zou verplicht kunnen worden opgelegd.