Sociale huurprojecten kunnen van negatief imago af

De sector van de sociale huisvesting is vrijwel onafgebroken negatief in het nieuws gekomen. Vooral de sociale huurprojecten torsen al enkele jaren een slecht imago. Het heet dat dergelijke wijken verzamelplaatsen worden van gezinnen die met de marginaliteit flirten en dat die negatieve trend zware leefbaarheidsproblemen meebrengt. Als gevolg van dat karikaturale beeld staan gemeenten weigerachtig tegenover nieuwe projecten. Die neerwaartse spiraal kan en moet worden gestopt, stelt GERD DE KEYSER. De auteur is medewerker van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en bevoegd voor alles op het raakvlak van welzijn en huisvesting