Sociale hypoteekleningen worden 1 tot 1,5 procentpunt duurder

(tijd) - De sociale hypoteekleningen bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen zullen binnenkort 1 tot 1,5 procentpunt duurder worden. Ook zullen de nieuwe kontrakten tijdens de duur van het kontrakt kunnen herzien worden. Dit zal het gevolg zijn van een aantal ontwerpbesluiten die in één van de komende weken door de Vlaamse executieve zullen bekrachtigd worden.