Advertentie
Advertentie

Sociale-identiteitskaart komt er uiterlijk midden 1998

BRUSSEL (tijd) - Ten laatste op 1 juli 1998 moeten alle werknemers, ambtenaren, zelfstandigen, werklozen en gepensioneerden een sociale-identiteitskaart op zak hebben. Ze zullen die moeten tonen in de apotheek en bij controles door de arbeidsinspectie. De werkgever zal makkelijker de aangiften aan de RSZ kunnen doen, de socialezekerheidsinstellingen kunnen sneller en juister gegevens inlezen. Maar wat de sociaal verzekerde kan aanvangen bij verlies of diefstal, is nog onduidelijk.De sociale-identiteitskaart (SIK) heeft al heel wat stof doen opwaaien. De sociale partners betwijfelen de meerwaarde van de kaart, en vrezen de overheidscontrole die met de kaart mogelijk wordt. De sociaal verzekerden zijn beducht voor hun privacy.