Advertentie
Advertentie

Sociale koopwoningen in kernen worden gesubsidieerd

(tijd) - De Vlaamse regering besliste om sociale woonprojecten met koopwoningen in de dorps- en stadskernen te subsidiëren. Bedoeling is mensen die in de kernen gaan wonen, te belonen voor hun keuze. Het subsidiëringsbedrag (gelijk aan 30 tot 40 procent van de verkoopprijs) wordt integraal afgetrokken van de verkoopprijs.