Sociale kruispuntbank bepleit verdere informatizering

BRUSSEL (tijd) - De Kruispuntbank van de sociale zekerheid heeft op korte termijn een hele weg afgelegd. Nochtans wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de telematika bieden. Dit zegt Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank, de instelling die zorgt voor het verdwijnen van veel paperasserij.De sociale zekerheid is een ingewikkelde machine. Er zijn honderden soorten formulieren en er zijn tweeduizend betrokken instellingen en organizaties. Sinds midden de jaren zeventig zijn de overheid en de sociale partners er zich van bewust dat de computer hier flink zou kunnen helpen. De technische mogelijkheden lieten toen echter nog niet toe de privacy van de sociaal gerechtigden te garanderen.