"Sociale marktekonomie oorzaak handelskonflikten'

BRUSSEL (tijd) - De sociaal bijgestuurde marktekonomie zoals ze in de Europese Gemeenschap beleden wordt, is de oorzaak van tal van handelskonflikten. Die sociale bijsturing veronderstelt immers de toekenning van overheidssubsidies. Precies die subsidies veroorzaken handelskonflikten, zeker tussen de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap.