Sociale papierwinkel krijgt grondige schoonmaakbeurt

(tijd) - De ministers Smet en De Galan zijn klaar met een wetsontwerp dat de formulieren, bestemd voor de verschillende sociale zekerheidsinstellingen, eenvoudiger en moderner moet maken. De gegevens worden gebundeld in drie, min of meer nieuwe documenten, die voortaan ook als computerbestand kunnen overgemaakt worden. Het wetsontwerp ligt woensdag al op de tafel van de Nationale Arbeidsraad.De werkgever moet de verschillende SZ-instellingen elk jaar een bonte verzameling van documenten bezorgen. Die veelheid aan formulieren overlappen elkaar niet alleen, ze negeren ook het bestaan van modernere en handiger instrumenten voor gegevensverwerking, zoals computers. En ze bezorgen de verschillende sociale inspecties een helse opdracht om alles te controleren.