Sociale partners banksector praten verder over euro

(tijd) - Vakbonden en werkgevers van de banksector hebben maandag verder onderhandeld over een sectorakkoord voor 2002. Centraal in de gesprekken stond de invoering van de euro (vakantie, loon, veiligheid...), waarover gisteren evenwel nog niets werd beslist.De Belgische Vereniging der Banken (BVB), die de werkgevers in de sectoronderhandelingen vertegenwoordigt, toonde zich wel bereid te praten over een kaderakkoord, een soort aanbeveling die aan alle banken zou worden toegestuurd. Maar veel verder kwamen de sociale partners niet. Het belangrijkste knelpunt is de toekenning van een eenmalige premie voor alle werknemers die extra inspanningen moeten leveren bij de invoering van de euro. De werkgevers willen enkel praten over een premie in het kader van de loonnorm, wat betekent dat zij de eurovergoeding rechtstreeks willen koppelen aan de onderhandelingen over de verhoging van de koopkracht, zegt Robert Wittebrouck, nationaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK. De vakbonden zien dat niet zitten. Over de hoogte van de premie is daarom nog niet gesproken. Al verwijzen de vakbonden wel naar het akkoord bij de Nationale Bank, waar de biljettendrukkers naar verluidt een premie opstrijken tussen 850 en 1.250 euro, en 500 euro is weggelegd voor het personeel dat niet rechtstreeks bij de europroductie betrokken is. Volgende week maandag wordt verder gepraat. Dan komen ook themas als tijdskrediet en werkzekerheid aan bod. Op 23 oktober wordt onderhandeld over de belangrijkste vakbondseis, een verhoging van de koopkracht met minstens 4 procent. NT