Sociale partners blijven verdeeld over vertegenwoordiging in KMO's

(tijd) - Vakbonden en werkgevers zijn het in de Nationale Arbeidsraad (NAR) niet eens geworden over de vakbondsvertegenwoordiging in de kleine en middelgrote ondernemingen. Op tafel lag een rapport waarin een evaluatie gemaakt werd over deze vertegenwoordigingen in de pas afgesloten sektoriële KAO's. Vakbonden en werkgevers interpreteerden de resultaten, zoals te verwachten, in uiteenlopende richting. Ook over het vraagstuk van de zondagsarbeid in de meubelhandel geraakten de sociale partners het eergisteren niet eens.