Sociale partners eens over ontwerp aanvullend akkoord

De sociale gesprekspartners zijn donderdagnacht tot een ontwerpovereenkomst gekomen over een "suppletief' akkoord zoals afgesproken was in het huidig interprofessioneel akkoord van 7 november 1986. In het ontwerpakkoord wordt voorzien in een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen tot 34.050 fr. De onderhandelaars gaan in de komende weken het ontwerpakkoord aan hun opdrachtgevers voorleggen. Als laatste komt het VBO aan de beurt op 28 april as. Het zou de bedoeling zijn om de konventie eind april te ondertekenen.