Sociale partners en Busquin hebben nu het laatste woord

Het akkoord artsen-ziekenfondsen over de honorariaverhoging van de geneesheren en de besparingen in de klinische biologie werd maandagavond door de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van de Belgische Vereniging van Artsensyndikaten ondertekend. Het laatste woord is nu aan de sociale partners binnen het RIZIV die de financiële aspekten van het akkoord moeten beoordelen en aan minister van sociale zaken Busquin, die het akkoord kan aanvaarden of verwerpen.