Advertentie
Advertentie

Sociale partners geven geen advies over lastenverlaging

(tijd) - De sociale partners geven noch een advies over de loonkostenontwikkeling in België, noch over de impact van de lastenverlaging. Zowel vakbonden als werkgevers houden zich aan een eigen interpretatie van de cijfers uit het technische CRB-rapport. De regering weet dat vakbonden en werkgevers diametraal tegenover elkaar staan. Het enige dat overblijft, zijn de naakte cijfers van de technici, merkt een van de partners op.