Sociale partners: 'ja maar' tegen akkoord artsen-ziekenfondsen

(tijd) - Vakbonden en werkgevers lieten maandag weten dat ze 'zonder enthousiasme' het tarievenakkoord goedkeuren dat artsen en ziekenfondsen onlangs afsloten. De sociale partners betreuren vooral het gebrek aan structurele maatregelen om de uitgavenstijging af te remmen. Ze vragen dat een bedrag van 750 miljoen frank dat moet dienen om de echelonnering te financieren pas wordt uitgekeerd als die echelonnering er echt is.Dat ABVV, ACV, ACLVB, VBO en NCMV een gemeenschappelijke mededeling over de gezondheidszorg de wereld in sturen is op zich al vrij uitzonderlijk. Want ook in het kamp van de sociale partners is men het niet altijd eens over de te volgen koers. Tegelijk is de mededeling een bekentenis van onmacht. Binnen de Algemene Raad - op papier het hoogste Riziv-orgaan - kunnen de sociale partners het tarievenakkoord niet echt bijsturen. Ze hebben enkel de keuze tussen goed- en afkeuren, waarbij vooral de vraag telt of het akkoord binnen de vooropgestelde begroting te realiseren valt.