Sociale partners Limburg sluiten de rangen

(tijd) - De Limburgse sociale partners vinden dat de reconversie van hun provincie dringend een nieuwe impuls moet krijgen. Ze lanceerden daarvoor gisteren een uit twaalf punten bestaand prioriteitenplan. Zelf stappen ze wel uit twee overlegorganen die in hun ogen een 'te beperkte opdracht' hebben.ACV, ABVV, VKW, NCMV en de Kamer van Koophandel vonden eenparig dat ze in het Interministerieel Overleg (IMO) en de Permanente Werkgroep Limburg (PWL) niet veel meer konden uitrichten. Beide instellingen werden opgericht om concrete vorm te geven aan het in april vorig jaar tussen de Vlaamse en provinciale overheden afgesloten Witte-Donderdagakkoord over de verdere reconversie van de provincie. De niet bij de totstandkoming betrokken sociale partners verzetten zich niet tegen de uitvoering van dat akkoord. Maar ze vinden het wel te beperkt in vergelijking met het uit 1987 daterende Toekomstcontract. Waarnemers zien daarin niet alleen een kritiek op de Vlaamse regering maar ook op de uit SP, VLD en VU samengestelde bestendige deputatie. In de gemeenschappelijke verklaring wordt expliciet verwezen naar 'het gebrek aan dynamiek op vlak van de reconversie tijdens de laatste twee jaren'.