Advertentie
Advertentie

Sociale partners Nederland op zoek naar loonmatiging

(van onze correspondent)DEN HAAG (tijd) - De Nederlandse overheid wil op alle mogelijke manieren een sterke stijging van de lonen in 2001 voorkomen. Als de vakbeweging afziet van een eis van meer dan 4 procent loonsverhoging, wil de overheid in ruil meer investeren in scholing. Het traditionele najaarsoverleg tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers stond maandag onder grote spanning: hoge looneisen dreigen Nederland uit de markt te prijzen en de inflatie hoger te duwen.TaboeDe vakbeweging had al in principe een overeenstemming bereikt met de werkgevers over een CAO-loonsverhoging van gemiddeld 4 procent. De organisatie van het Klein- en Middenbedrijf, de Nederlandse tegenhanger van de Belgische KMOs, was furieus tegen: Vier is te veel. En ook het kabinet vond de looneis te fors.Officiële afspraken zijn er niet gemaakt, maar na intensief overleg kwamen de sociale partners wel tot een akkoord. Langer werken is niet langer taboe (een veertigurige werkweek kan mogelijk zijn) en de overheid gaat meer geld uittrekken voor (beroeps)onderwijs indien de loonstijging niet boven de 4 procent uitstijgt.Of de bonden akkoord gaan met deze overeenkomst valt nog te bezien. De FNV-bouwbond wil een loonsverhoging van 6 procent. De overkoepelende FNV wijst fijntjes op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat heeft berekend dat sinds 1990 de lonen in de bouw met bijna 5 procentpunt meer zijn gestegen dan in de andere sectoren. BW