Advertentie
Advertentie

Sociale partners ondertekenen interprofessioneel akkoord

Vakbonden en werkgevers zetten gisteren hun handtekening onder het interprofessioneel akkoord 2001-2002. Eerder deze week keurden de respectievelijke achterbannen het ontwerpakkoord goed. Ook de regering gaf haar fiat. De loonkosten mogen de komende twee jaar met maximaal 7 procent stijgen. De 38-urige werkweek wordt veralgemeend, alle werknemers krijgen recht op een jaar loopbaanonderbreking en er komen uitgroeibanen voor oudere werknemers. In januari starten de sectorale onderhandelingen die het interprofessioneel akkoord op sectorniveau moeten vertalen.