Sociale partners openen competitiviteitsdebat

(tijd) - De werkgevers en vakbonden zijn gisteren begonnen aan het overleg over de concurrentiekracht. Het zag er al meteen naar uit dat de cruciale onderhandelingen over de loonmatiging pas eind dit jaar plaatsvinden. Dan pas is duidelijk hoe groot de ontsporing van de lonen is, viel te horen in vakbondskringen. Het ACV schuift de bijsturing van het Generatiepact naar voren als prioriteit.