Sociale partners rijden zich vast in Toekomstplan

(tijd) - Het is zeer onwaarschijnlijk geworden dat de sociale partners in de CRB een akkoord bereiken over een advies over het wetsontwerp 'ter vrijwaring van het concurrentievermogen'. De bonden blijven erbij dat arbeidsduurvermindering buiten de loonnorm moet kunnen. De werkgevers vinden dat elke budgettaire ruimte die vrijkomt naar het wegwerken van de concurrentiehandicap moet gaan. Over één aspect zijn de sociale partners het wel eens: premier Dehaene zal niet op hen wachten.Deze namiddag komt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) bijeen, officieel om een advies op papier te zetten over het wetsontwerp over de concurrentiekracht, dat voortborduurt op het ontwerp van het Toekomstcontract. Of de vergadering vruchten zal afwerpen, is twijfelachtig. De gesprekken die tot gisteren plaatsvonden in de werkgroepen van de CRB, hebben, behalve een verscherpte houding van bonden en werkgevers, weinig opgeleverd.