Sociale partners slijpen de messen al

Op het sociale front lijkt het rustig. Pas na het zomerreces start het overleg voor het interprofessioneel akkoord (IPA). Dit neemt niet weg dat de actoren nu al de posities innemen. Zeker is dat de economisch mindere gang van zaken en de recente bedrijfsherstructureringen de onderhandelingen over de loonnorm uitermate delicaat en een akkoord misschien onmogelijk zullen maken. Bovendien zet de regering druk op de ketel. Minister Onkelinx beloofde eerder al een wetgevend initiatief over de tussenkomst van rechtbanken in sociale conflicten. En paars-groen wil dat eindelijk werk wordt gemaakt van de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.Geert VANDEPITTE Illustratie: Ief CLAESSEN