Sociale partners willenniet langer opdraaien voor tekorten van ziekteverzekering

(tijd) - De sociale partners willen niet langer dat de overschotten in de sociale zekerheid aangewend worden om de ziekteverzekering te saneren. Dat stellen ze in een gemeenschappelijk standpunt. Ze pleiten voor een gesloten enveloppe voor de gezondheidszorg. Ze willen de SZ-overschotten bovendien in eigen beheer houden. De overheid mag ze niet afromen voor andere doeleinden zoals het stijven van het Zilverfonds.