Sociale partners zetten mes in buitenschoolse kinderopvang

(tijd) - Vakbonden en werkgevers werken bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag aan kwaliteitscriteria voor de buitenschoolse kinderopvang, om te vermijden dat de sector uit zijn voegen barst. Nu zijn er te veel gewone kinderkribben (voor kinderen tot 3 jaar), en zelfs animatieprojecten tijdens de schooluren die subsidies ontvangen. Dat brengt de begrote uitgaven op 2 miljard, het dubbele van de verwachte inkomsten. De snoeibeurt komt het hardst aan in de Franse gemeenschap. Daar zijn meer dan honderd kinderopvangcentra bedreigd in hun voortbestaan.De dreigende sluiting van een aanzienlijk aantal kinderdagverblijven heeft twee oorzaken. Ten eerste is er de nakende verdwijning van het (federaal) Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten. Dat werd begin jaren 70 opgericht onder de vleugels van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers) om kribben voor kinderen van 0 tot 3 jaar te helpen opstarten via werkingstoelagen of leningen. Later werden de opdrachten van het Fonds uitgebreid tot het subsidiëren van diensten voor gezins- en bejaardenhulp. Nadien kwam daar nog de opvang van zieke kinderen bij en van kinderen van ouders met ongewone arbeidstijden. De financiering van dit alles gebeurde met reserves van de RKW.