Sociale secretariaten: van outsourcing 'avant la lettre' naar sociale dienstverlening

Toen de regering in ballingschap, in overleg met de sociale partners, in 1945 het stelsel van de sociale zekerheid uittekende, realiseerde ze zich dat de nieuwe sociale regels voor bedrijven heel wat extra administratieve rompslomp met zich brachten. Om een en ander op te vangen, kwamen er sociale secretariaten, die de loonberekening voor kleine ondernemingen moesten verzorgen. Een soort 'outsourcing avant la lettre', dus. Ook vandaag is loonberekening nog altijd de hoofdopdracht van het sociaal secretariaat. Maar het produktenpakket werd geleidelijk aangevuld met dienstverlening inzake juridisch advies en personeelsbeleid. De redactie sprak over die evolutie met Jan van den Nieuwenhuijzen, algemeen directeur van SD sociaal secretariaat, dochterbedrijf van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en marktleider in zijn sector.BELGIE TELT ongeveer 1.256.000 werknemers waarvan het loon berekend wordt door een sociaal secretariaat. Jan van den Nieuwenhuijzen: 'Het sociaal secretariaat berekent aan de hand van de brutowedde van elk personeelslid de nettowedde die de onderneming aan zijn werknemer moet storten. Het sociaal secretariaat zorgt ook voor de aangifte van sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en van de bedrijfsvoorheffing aan het ministerie van Financiën. Bijna alle bedrijven storten de verschuldigde bijdragen ook aan het sociaal secretariaat. Dat verzamelt de centen en stort ze door aan de overheidsinstellingen, samen met de aangifte.'