Advertentie
Advertentie

Sociale toekomst werknemers RMT nu wettelijk geregeld

(tijd) - De ministerraad heeft het sociale luik van het RMT-dossier vrijdag afgerond met de goedkeuring van twee ontwerpen van KB's. De teksten slaan op 902 statutaire werknemers. Zoals bekend staakt de Regie voor Maritiem Transport op 1 maart haar activiteiten. De privégroep Holyman Sally Ferries neemt het roer over met acht afvaarten per dag tussen Oostende en Ramsgate.De twee ontwerpen van Koninklijk Besluit concretiseren de maatregelen om de personeelsleden van de RMT te herklasseren op 1 maart 1997, aldus een persbericht van het kabinet-Daerden. Een eerste maatregel betreft de statutaire personeelsleden van de RMT die 20 jaar dienst hebben en die einde 1999 de leeftijd van 55 jaar zullen bereikt hebben. Het gaat om 286 mensen op een totaal aantal van 902 statutairen.