Sociale verkiezingen in 2004 van 6 tot 19 mei

(tijd) - De sociale verkiezingen vinden volgend jaar waarschijnlijk plaats van 6 tot 19 mei. De Nationale Arbeidsraad (NAR) bracht daarover gisteren een advies uit aan de federale minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx. De minister volgt wellicht het advies van de NAR.Ongeveer 6.000 Belgische ondernemingen die gemiddeld 50 of meer werknemers tellen, moeten om de vier jaar verkiezingen organiseren voor het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dat onderzoekt hoe werkgevers en personeel de veiligheid en de arbeidsomstandigheden op het werk kunnen verbeteren. Zon 3.000 bedrijven met 100 werknemers of meer zijn verplicht ook de leden voor de ondernemingsraad te kiezen. Dat is het orgaan waar de werkgever de werknemers inlicht over de financieel-economische situatie van het bedrijf. EC