Advertentie
Advertentie

'Sociale verkiezingen kosten veel werk en 800 miljoen frank'

BRUSSEL (tijd) - In mei 1995 moeten in meer dan vijfduizend bedrijven werknemersvertegenwoordigers voor de komitees veiligheid&gezondheid gekozen worden, evenals in meer dan drieduizend bedrijven vertegenwoordigers voor de ondernemingsraden. Zowat 1,2 miljoen werknemers kunnen kiezen uit respektievelijk veertig- en vijftigduizend kandidaten. Voor de bedrijven zal de kostprijs al snel achthonderd miljoen frank overschrijden. Om de ondernemingen bij te staan hebben de werkgeverskoepel VBO en Fabrimetal een software-pakket ontwikkeld. Sociale verkiezingen zijn voor de bedrijven een hele investering. Voor de sociale partners, op eender welk niveau, zijn de gevolgen groot. Goed twintig jaar geleden was het ABVV nog een procent groter dan het ACV. Intussen is de socialistische bond zijn leiderspositie op alle fronten verloren. Zelfs in Vlaanderen en bij de arbeiders scoort de kristelijke bond beter.