Advertentie
Advertentie

Sociale verkiezingen pas in mei 2000

(tijd) - De kogel is door de kerk. De ministerraad keurde vrijdag het wetsontwerp goed dat de sociale verkiezingen met een jaar uitstelt tot in mei 2000. Vooral het ABVV is daar ongelukkig over. De vakbonden zullen ook moeten aanvaarden dat ze voor de bedienden en de arbeiders telkens slechts een nationale lijst mogen indienen. Dat is dan weer niet naar de zin van het ACV. De bonden zullen wel tevreden zijn met een maatregel die kunstmatige opsplitsingen van bedrijven moet bemoeilijken.Minister van Arbeid Smet had haar beslissing al begin mei aangekondigd. Die beslissing is nu ook formeel door de ministerraad bekrachtigd. De volgende sociale verkiezingen zullen niet in mei 1999 maar pas in mei 2000 plaatshebben. Vooral het VBO had daarop aangedrongen. Anders zou de verkiezingscampagne samenvallen met de sectorale en bedrijfsonderhandelingen voor de periode 1999-2000 en dat zou de sereniteit van het onderhandelingsklimaat allesbehalve ten goede komen, zo stelde de werkgeverskoepel. Vooral het ABVV verzette zich tevergeefs tegen dat uitstel. Het ontwerp bevat wel een reeks overgangsbepalingen om de periode tot 1 mei 2000 te overbruggen. Zo worden het mandaat en de bescherming van de verkozenen eveneens met een jaar verlengd en kan de werknemersdelegatie in ondernemingsraden of preventiecomités aangevuld worden in gevallen waar die sterk geslonken is.