Advertentie
Advertentie

Sociale wetgeving moet neutraal zijn voor verschillende gezinstypes

Een gezinsbeleid voeren is de jongste jaren een hachelijke karwei geworden. Want wat is nu nog een gezin? Het klassieke gezin, samengesteld uit een gehuwd echtpaar met één of meer kinderen, is immers al lang niet meer het enige gezinstype. Het aantal wettelijk of feitelijk gescheiden personen neemt steeds toe. Dat geeft aanleiding tot het ontstaan van eenoudergezinnen. Ook gaan steeds meer mensen samenwonen zonder te huwen. Daarnaast zijn er nog ongehuwden met kinderen enz. Kortom, een bonte waaier van gezinstypes. Voor het beleid wordt het een hele opdracht om hiermee rekening te houden. Toch vragen de Europese gezinsorganizaties dat de wetgeving iedere discriminatie tussen die gezinstypes zou vermijden, waarbij steeds de voorrang aan het welzijn van de kinderen moet gegeven worden.