"Sociale zekerheid is verouderd en ondoorzichtig'

(tijd) - Roger Dillemans, rektor van de KU Leuven, stelde gisteren tijdens zijn toespraak naar aanleiding van het nieuwe akademiejaar een plan voor om de sociale zekerheid grondig te hertekenen. Met de huidige sociale bescherming is volgens Dillemans heel wat mis. In zijn voorstellen is een gedeeltelijke federalizering van de sociale zekerheid verwerkt.