Sociale zekerheid kan behoeften verbruiker niet meer volgen

(van onze verslaggever)