Sociale zekerheid moet 35 miljard frank afslanken

(tijd) - Indien er niet snel een nieuwe regering komt die besparingsmaatregelen kan nemen, stevent de sociale zekerheid af op een put van 35 miljard frank in 1992. En dit is dan nog een optimistische schatting. Intussen wordt ook duidelijk dat de ziekteverzekering vorig jaar haar budget is te buiten gegaan met zo'n 8 miljard frank.