Advertentie
Advertentie

Socialedienstengroep Assubel-De Familie huren Philips-toren

(tijd) - De sociale dienstengroepen Assubel en De Familie, die eind 1996 een definitief fusieakkoord sloten, verhuizen eerlang naar de Philips-toren aan de Brusselse Anspachlaan. De toren is eigendom van de Philips groep. Het Belgische hoofdkantoor van de Nederlandse elektronicagroep Philips betrok tot voor kort nog zelf een aantal verdiepingen in het gebouw, maar verhuisde inmiddels naar de Tweestationsstraat in Anderlecht.