Socialisten dromen van verrijzenis T-zones

(tijd) - Lastenverlaging die meer selectief op arbeidsherverdeling is gericht, een overzichtelijker 'doelgroepenbeleid' dat jonge schoolverlaters en andere risicowerklozen een job in de 'sociale economie' moet bezorgen en tenslotte een verrijzenis van de Tewerkstellingszones uit de jaren tachtig. Tot zover enkele ideeën waarmee de socialistische ministers uitpakken tijdens het debat over de actualisering van het regeerakkoord.De sluiting van Renault heeft het werkgelegenheidsthema opnieuw in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. De twee socialistische partijen mobiliseren actief mee voor de 'Mars voor werk' die zondag door de Brusselse straten trekt. De PS ziet daarin ook een gedroomde gelegenheid om uit de scandalitis-spiraal te raken waarin de partij verzeild was. Maar het boemerangeffect ligt op de loer. Het werkgelegenheidsbeleid komt inderdaad ter sprake bij de actualisering van het regeerakkoord. Alleen is vanuit die hoek nog maar weinig witte rook opgestegen. Een eerste vergadering van het kernkabinet werd na afloop als 'puur verkennend' omschreven. Vanuit de regeringstop waarschuwt men ook tegen al te hooggespannen verwachtingen. Voor grootse nieuwe initiatieven is er geen geld.