Socialistische ziekenfondsen vragen besparingen op geneesmiddelen

BRUSSEL (tijd) - 'Bij de hervorming van de ziekteverzekering komt het er veeleer op aan de uitgaven (het medisch aanbod) te beheersen, dan echt te besparen', vinden de socialistische ziekenfondsen. 'Maar in de sector van de geneesmiddelen zijn wel structurele ingrepen nodig. Pas wanneer die sector eindelijk gedwongen wordt tot besparen, kan aan de andere takken van de ziekteverzekering gesleuteld worden.'De socialistische mutualiteiten (SM) hebben vrijdag hun standpunt bekendgemaakt over de op til zijnde hervorming van de sociale zekerheid. De modernisering moet in de eerste plaats zorgen voor een 'stabiele financiering'. Voor de SM betekent dit dat het beheer van het stelsel globaal moet blijven. Het twee-pijlersysteem (een pijler voor arbeidsgebonden risico's en een voor algemene risico's) is taboe, ook op lange termijn. Daarnaast dringen de mutualiteiten er op aan op de sociale zekerheid te harmoniseren: het stelsel van de zelfstandigen moet evolueren in de richting van dat van de werknemers.