Sococlabecq: onveranderd dividend

(tijd) - Op de algemene vergadering van Sococlabecq van 30 april zal de raad van bestuur voorstellen om een onveranderd nettodividend uit te betalen van 225 frank per aandeel. Daarmee houdt de maatschappij haar dividendpolitiek aan en dat ondanks het feit dat de gekonsolideerde resultaten negatief beïnvloed zijn door de resultaten van Forges de Clabecq, zoals de maatschappij al in september vorig jaar had aangekondigd. In 1990 boekte Sococlabecq een nettowinst van 32,2 miljoen frank. De resultaten over het eerste semester van 1991 waren vergelijkbaar met die van het eerste semester 1990.