Soepeler opvang asielzoekers uit ex-Joegoslavië

(belga) - Minister Tobback van binnenlandse zaken heeft een vereenvoudigde procedure ingesteld om vluchtelingen uit de ex-Joegoslavische republieken een recht op tijdelijk verblijf toe te kennen. Wie bewijst afkomstig te zijn uit de gevechtszones zal niet meer zijn toevlucht moeten nemen tot de normale asielprocedure. Ze zullen een verklaring van opvang krijgen die drie maanden geldig is en verlengbaar. De betrokkenen zal bijstand worden verleend en naargelang het geval zal er kinderbijslag voorzien worden. Ook hun ziektekosten zullen gedekt moeten worden. Geschat wordt dat 40 miljoen frank op de enveloppe "kontrakt met de burger' moet volstaan voor 400 vluchtelingen tot eind dit jaar. Sedert het uitbreken van de burgeroorlog kent België een aanzienlijke stijging van de asielaanvragen uit Joegoslavië. Daar waar er in 1990 maar 474 asielaanvragen waren, was dit de eerste helft van dit jaar al 870.