Softwarepiraterij blijft de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de software-industrie

BRUSSEL (tijd) - Ondanks het feit dat meer dan de helft van de in Europa gebruikte softwarepakketten illegaal gekopieerd zijn, zal de software-industrie in Europa sneller blijven groeien dan de economie in haar geheel. Tenminste indien we erin slagen de piraterij verder terug te dringen. Nu ligt die nog bijna 20 procent boven het Amerikaanse niveau en zelfs dat is, met 35 procent, nog onaanvaardbaar hoog, zo stelt de BSA, de Business Software Alliance, de vereniging die ijvert tegen de illegale software. De BSA werd in '89 opgericht met het doel de steeds verdere verspreiding van illegale software een halt toe te roepen. De vereniging heeft actieprogramma's lopen in meer dan 60 landen. Die hebben in de voorbije zes jaar al geleid naar meer dan 600 rechtszaken tegen organisaties die de wet op software- auteursrechten geschonden hebben (dealers, voortverkopers en bedrijven). De meeste grote softwarehuizen hebben zich in de loop der jaren achter het initiatief geschaard. In Europa vinden we daaronder bekende namen als Autodesk, Adobe, Bentley Systems, Intergraph, Lotus Development, Microsoft, Novell, SCO, Symantec, enz.