Advertentie
Advertentie

Sogefor wacht nog steeds op schadeloosstelling

(tijd) - Het in likwidatie verkerende Sogefor heeft tot op heden geen schadeloosstelling ontvangen voor de Zaïrese activa die eind jaren 70 werden genationalizeerd. Normaal gezien zou tussen 1986 en 2003 jaarlijks een deel van de schadeloosstelling moeten uitbetaald worden. Jacques Deprez, vertegenwoordiger van Finoutremer (voor 53,4% aandeelhouder van Sogefor), merkte tijdens de jaarvergadering van het gedupeerde bedrijf op dat het niet te voorspellen is wanneer de achterstallen zullen gestort worden.