Advertentie
Advertentie

Sogelec handhaaft dividend

(tijd) - Het resultaat over 1990 van Sogelec wordt in ruime mate bepaald door de verkoop van de Werister-participatie op het einde van het boekjaar. Daarmee werd een meerwaarde op vlottende activa van 46,5 miljoen frank gerealizeerd. De nettowinst beloopt 51,4 miljoen frank, tegenover 12,6 miljoen het jaar voordien. Voor het lopende boekjaar kan andermaal een winststijging worden verwacht, zo meent Sogelec-voorzitter Bernard De Corte. De gerealizeerde meerwaarde op de Werister-participatie werd integraal naar de vrijgestelde reserve overgeheveld, waardoor de te bestemmen winst op 4,9 miljoen frank uitkomt. Samen met de overgedragen winst van 11,5 miljoen beloopt het te bestemmen winstsaldo 16,4 miljoen, tegenover 20,6 miljoen het jaar voordien. De aandeelhouders ontvangen een onveranderd nettodividend van 40,5 frank per aandeel. Bernard De Corte wees er tijdens de jaarvergadering ook op dat de financiële struktuur het afgelopen jaar verstevigd werd. De eigen middelen stegen namelijk van 343,3 naar 386,2 miljoen frank.