Soja-verwerkers vrezen nieuw subsidiestelsel

AMSTERDAM (reuter) - De soja-verwerkers vrezen het slachtoffer te worden van het geplande nieuwe steunstelsel voor de sektor der oliehoudende zaden. De EG- landbouwministers werden het dinsdag in beginsel eens over zo'n nieuw stelsel (Tijd van gisteren). De verwerkers van oliehoudende zaden (soja, koolzaad, zonnebloemen) vrezen dat hun bevoorrading daardoor in het gedrang zal komen. Die vrees werd gisteren verwoord door Richard Randag, de voorzitter van Fediol, de organizatie van de verwerkers van oliehoudende zaden. Tot op heden wordt de EG-steun in die sektor aan de verwerkers verstrekt, om ze ertoe aan te zetten in de Gemeenschap geproduceerde zaden te kopen. Wegens het protest van de Verenigde Staten tegen dit stelsel en een veroordeling ervan door een GATT-panel, is de EG bereid het aan te passen. De steun zou voortaan rechtstreeks aan de producenten verstrekt worden en niet meer aan het produktievolume gekoppeld worden, maar in de vorm van een forfaitair bedrag per hektare toegekend worden.