Advertentie
Advertentie

Solana bepleit grotere politieke rol EU

(tijd) - Javier Solana bepleitte gisteren een sterkere politieke aanwezigheid van de Europese Unie in het Midden-Oosten. We moeten ons economisch engagement in de streek behouden, maar ook politiek moeten we een rol spelen, zo zei de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU bij zijn terugkeer uit de Egyptische badplaats Sharm-el-Sjeikh. Economische druk op de landen in de regio zou misplaatst zijn, zei de Spanjaard ook nog.Solana roemde de rol die VN-secretaris-generaal, Kofi Annan, speelde bij de onderhandelingen. Het is een beetje de terugkeer van de VN op het internationale toneel, zei de voormalige Navo-baas. De Egyptische president, Hosni Moebarak, had Solana uitgenodigd voor de top in Sharm-el-Sjeikh, nadat die vorige week al heel de tijd tussen de strijdende partijen had gependeld.Het feit dat Solana aan de besprekingen in Egypte deelnam als EU-vertegenwoordiger, zonder geflankeerd te zijn door politici uit de lidstaten of het Franse EU-voorzitterschap, wordt in Europese kringen als een stap vooruit beschouwd. Solana liet trouwens in het midden of dit een prelude is voor de toekomst. De crisistop, met als eerste bedoeling de gemoederen te bedaren,was geen gewone vredestop.De persconferentie van Solana gisteren viel samen met zijn eerste verjaardag in Brussel als hoge vertegenwoordiger van het buitenlandse beleid. Voorstellen, onder meer van België, om de hoge vertegenwoordiger onder te brengen in de EU-Commissie, ontweek Solana. De Spanjaard evalueert zijn eerste werkjaar in Brussel positief. Voor Amsterdam (toen beslist werd een hoge vertegenwoordiger te benoemen) draaiden de zaken zeker niet beter dan nu, zei hij. Ik ga de volgende vier jaar alles geven om het buitenlands beleid van de EU nog efficiënter en effectiever te maken. KV