Solidair met pensioen

Dat men van een wettelijk pensioen doorgaans niet rijkelijk kan leven, is bekend. Maar misschien heeft uw werkgever wel voor een extraatje gezorgd onder de vorm van een extralegaal pensioen. Mooi. En daar profiteert u niet alleen van. Via de solidariteitsbijdrage die u moet afstaan van het uitgekeerde kapitaal sponsort u de uitbetaling van de minimumpensioenen, via de RIZIV-bijdrage stijft u de kas van de sociale zekerheid en de taks op het langetermijnsparen zorgt voor extra geld in de staatskas. Hoe solidair bent u? Of beter gezegd: hoeveel staat u af van uw extralegaal pensioen?Frida Deceunynck